Nhóm Tài Liệu: Tài liệu

Tổng hợp tài liệu do công ty Kansai paint cung cấp

bia greenlabel

Tài liệu Green Label

Chứng nhận Green Label Singapore được giới thiệu vào năm 1992 bởi Hội đồng vì môi trường Singapore (Singapore Environment Council) – một tổ chức nổi tiếng uy tín toàn cầu, cùng với chiến lược “Go Green”. Chứng nhận xanh Green Label Singapore giúp công chúng dễ dàng nhận biết được những sản phẩm nào …

Tài liệu Green Label Read More »