Sơn lót 1 thành phần Wash Primer

Wash primer là sơn lót 1 thành phần sản xuất từ nhựa butyral polyvinyl biến tính và các bột màu không độc hại.

Sơn phủ RAD Hi-Gloss

Sơn RAD HI-GLOSS của Kansai là loại sơn phủ gốc Alkyd dùng cho bề mặt thép, gỗ và một số bề mặt khác. Sản phẩm có đặc tính xử lý tối ưu và dễ dàng sử dụng.

Paramio 31

Paramio 31 là sơn sử dụng trong hệ sơn alkyd thông thường giúp bảo vệ bề mặt thép và gỗ như cầu, cần cẩu, đường ống và mái trong môi trường công nghiệp nhẹ.

Sơn lót Paraprime P14

Paraprime P14 là loại sơn lót chống ăn mòn gốc alkyd một thành phần khô nhanh, gồm kẽm phốt-phát và oxit sắt mica với độ kháng nhiệt lên đến 175oC.

Sơn lót RAD Primer

Sơn RAD Primer của Kansai là loại sơn lót gốc alkyd dùng cho bề mặt thép, gỗ và một số bề mặt khác.