SURESEAL PS38

Sureseal PS38 – Sơn lót Epoxy cho bề mặt bê tông

4.7 | 10.168 views

Là loại sơn lót epoxy hai thành phần có độ nhớt thấp, được sản xuất với đặc tính thẩm thấu cao cho bề mặt bê tông ẩm.

Physical properties

product_icon_1

Construction

Phun chân không, phun thông thường, chổi, con lăn
product_icon_1

Time

Thời gian sơn lớp kế tiếp tối thiểu 24 giờ và tối đa 7 ngày
product_icon_1

Coverage

10m2/kg @ 50microns DFT
product_icon_1

Paint layers

≥ 2
product_icon_1

Dilution

-
product_icon_1

Clean

Rửa ngay với nước sạch

Certificate

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16

Ingredient

Là loại sơn lót epoxy hai thành phần có độ nhớt thấp, được sản xuất với đặc tính thẩm thấu cao cho bề mặt bê tông ẩm.

Uses

Sử dụng sơn Sureseal PS38 như lớp lót cho các bề mặt bê tông, lớp màng, vữa hoặc lớp sơn phủ. Sơn Sureseal PS38 cũng có thể sử dụng như là chất làm cứng bề mặt cho sàn bê tông trong các nhà xưởng, nhà để xe, các phòng cơ khí và nhà kho để chống bám bụi.

Construction instructions

 

Phương pháp thi công Cọ quét, con lăn, súng phun có khí hoặc không có khí
Tỷ lệ trộn (theo khối lượng) 4:1
Dung môi Dung môi pha loãng: Dung môi số 72
Thời gian khô Khô bề mặt: Khoảng 1.0 giờ phút ở 25O C
 Thời gian sơn lớp kế tiếp Tối thiểu 2.0 giờ ở 25O C
Độ dày màng sơn yêu cầu 50 microns đối với màng sơn khô

100 microns màng sơn ướt

Hoàn thiện Bóng mờ

Màu: Tham khảo bảng mầu

Đóng gói 5 L(4L Chất cơ sở & 1L Chất đóng rắn)
20 L(16L Chất cơ sở & 4L Chất đóng rắn)

Recommended paint

Sơn lót SURESEAL PS381 lớp
Sơn phủPARALUX 4HG>= 2 lớp