• Mellow Yellow
  8122-1
 • Barely Yellow
  8013-1
 • Camelia
  8099-1
 • Flicker
  8079-1
 • Sprite
  8085-1
 • Nectar
  8125-5
 • Sensation
  8126-5
 • Celestial Ray
  8108-1
 • Yellow Chiffon
  8120-1
 • Pale Star
  8072-1
 • Gentle Yellow
  8134-1
 • Spring Blossom
  8701-1
 • Duckling
  8127-1
 • Halo
  8081-1
 • Buttercorn
  8101-1
 • Lantern Glow
  8089-4
 • Soft Yellow
  8086-1
 • Constable Yellow
  8088-1
 • Fourteen Karat
  8119-5
 • Nostalgia
  8130-1
 • Mustard Seed
  8103-4
 • Joliette
  8092-1
 • Honeycomb
  8112-5
 • Candlelight
  8124-4
 • Shimmering Fleece
  8104-5
 • Sunbeam
  8121-1
 • Yellow Duchess
  8117-4
 • Yellow Grass
  8087-1
 • Moon Mystique
  8078-1
 • Orchard
  8703-4
 • Italian Mist
  8114-1
 • Golden Sun
  8118-5
 • Midas Touch
  8090-5
 • Pearl Star
  8093-1
 • Spun Sugar
  8106-1
 • Primrose Path
  8095-1
 • Tropical Mist
  8696-1
 • Fresca
  8694-1
 • Titian Gold
  8109-1
 • Mystic Maize
  8116-1
 • Moonstone
  8094-1
 • Yellow Radiance
  8084-5
 • Honey Cream
  8128-1
 • Pale Daffodil
  8123-1
 • Sunspray
  8110-4
 • Butterfly
  8111-5
 • Searchlight
  8082-4
 • King’s Crown
  8098-5
 • Yellow Rose
  8083-5
 • Bitter Gold
  8091-5
 • Hidden Sun
  8115-1
 • Heirloom
  8102-1
 • Sugar Cookie
  8100-1
 • Scotch Butter
  8129-1
 • Lemon Chiffon
  8080-1
 • Cachet
  8097-5
 • Shasta Daisy
  8096-4
 • Starlight
  8113-1
 • Champagne Bubbles
  8107-1
 • Incan Gold
  8105-5
 • Primavera
  8702-1

Forget-Me-Not

69A-3P

Forget-Me-Not

69A-3P

LƯU Ý: Do tác động của ánh sáng cũng như sự khác biệt giữa các hệ điều hành mà màu sắc xuất hiện trên màn hình của bạn có thể khác so với màu sắc thực tế từ Kansai. Những màu sắc được trình bày ở đây nhằm mục đích giúp bạn tham khảo. Để đảm bảo độ chính xác của mã màu và sản phẩm bạn chọn, hãy liện hệ với đại lý Kansai gần nhất.

màu sắc hot trend

item
item