• Constable Yellow
  8088-1
 • Yellow Rose
  8083-5
 • Nostalgia
  8130-1
 • Champagne Bubbles
  8107-1
 • Nectar
  8125-5
 • Midas Touch
  8090-5
 • Scotch Butter
  8129-1
 • Sunbeam
  8121-1
 • Incan Gold
  8105-5
 • Searchlight
  8082-4
 • Celestial Ray
  8108-1
 • Yellow Grass
  8087-1
 • Sensation
  8126-5
 • Bitter Gold
  8091-5
 • Camelia
  8099-1
 • Italian Mist
  8114-1
 • Pale Star
  8072-1
 • Primavera
  8702-1
 • Shimmering Fleece
  8104-5
 • Soft Yellow
  8086-1
 • Primrose Path
  8095-1
 • Candlelight
  8124-4
 • Buttercorn
  8101-1
 • Sugar Cookie
  8100-1
 • Flicker
  8079-1
 • Lantern Glow
  8089-4
 • Sunspray
  8110-4
 • Mellow Yellow
  8122-1
 • Golden Sun
  8118-5
 • Pearl Star
  8093-1
 • Sprite
  8085-1
 • Barely Yellow
  8013-1
 • Tropical Mist
  8696-1
 • Mustard Seed
  8103-4
 • Honey Cream
  8128-1
 • Lemon Chiffon
  8080-1
 • Halo
  8081-1
 • Spring Blossom
  8701-1
 • Spun Sugar
  8106-1
 • Yellow Radiance
  8084-5
 • Yellow Chiffon
  8120-1
 • Heirloom
  8102-1
 • Starlight
  8113-1
 • Cachet
  8097-5
 • Titian Gold
  8109-1
 • Gentle Yellow
  8134-1
 • Fourteen Karat
  8119-5
 • Duckling
  8127-1
 • Joliette
  8092-1
 • Butterfly
  8111-5
 • Moon Mystique
  8078-1
 • Yellow Duchess
  8117-4
 • Honeycomb
  8112-5
 • Orchard
  8703-4
 • King’s Crown
  8098-5
 • Mystic Maize
  8116-1
 • Hidden Sun
  8115-1
 • Pale Daffodil
  8123-1
 • Moonstone
  8094-1
 • Shasta Daisy
  8096-4
 • Fresca
  8694-1

Forget-Me-Not

69A-3P

Forget-Me-Not

69A-3P

LƯU Ý: Do tác động của ánh sáng cũng như sự khác biệt giữa các hệ điều hành mà màu sắc xuất hiện trên màn hình của bạn có thể khác so với màu sắc thực tế từ Kansai. Những màu sắc được trình bày ở đây nhằm mục đích giúp bạn tham khảo. Để đảm bảo độ chính xác của mã màu và sản phẩm bạn chọn, hãy liện hệ với đại lý Kansai gần nhất.

màu sắc hot trend

item
item