page_contact_image

Quỹ dự án cộng đồng

Quỹ dự án sơn Kansai vì cộng đồng được thành lập với mục tiêu hỗ trợ và phục vụ các dự án sơn công đồng. Những màu sắc hiện diện của Kansai Paint trên hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ chính là cam kết  của Kansai về một tương lai tươi sáng, bền vững cho tất cả mọi người.

Liên Hệ